Reconstructions

(dvojím kliknutím obrázek zvětšíte; double click on picture to open)

Artist's address:    Pavel Říha                            pavel.riha.cb@centrum.cz
                           Tylova 25
                           370 01 České Budějovice
                           Czech Republic

Triadobatrachus small.jpg (22724 bytes)   Triadobatrachus massinoti. Primitive frog-like amphibian from the Lower Triassic of Madagascar. Illustration by Pavel Říha. See also Bibliography, Rage and Roček (1989).
                             Triadobatrachus massinoti. Primitivní předek žab nalezený v sedimentech spodního triasu (před přibližně 230 mil. lety) na severním Madagaskaru. Rekonstrukce Pavel Říha. Kompletní popis viz Bibliografie, Rage and Roček (1989).

Archaeopteryx small.jpg (16299 bytes)    Archaeopteryx. Primitive bird from the Upper Jurassic of Germany. Illustration by Pavel Říha

Caudipteryx small.jpg (13015 bytes)   Caudipteryx. Illustration by Pavel Říha

 Sinornis small.jpg (13910 bytes) Sinornis (Aves, Enantiornithes), a primitive bird from the Lower Cretaceous of China
Illustration by Pavel Říha

Enantiornis small.jpg (16879 bytes) Enantiornis (Aves, Enantiornithes), a primitive bird from the Upper Cretaceous of Argentina. Illustration by Pavel Říha

Parasaurolophus small.jpg (18855 bytes)   Parasaurolophus. Illustration by Pavel Říha

Edikarské moře small.jpg (18313 bytes)    Ediakara. Illustration by Pavel Říha